Trochę o przepisach dotyczących przewozu niebezpiecznych substancji

W przypadku transportu materiałów szczególnie niebezpiecznych zostało nakreślonych wiele różnych przepisów, które regulują te kwestie i mają znaczący wpływ na działania podejmowane przez przewoźników. Dzisiaj omówimy sobie szczegółowo rozporządzenie CLP, które dotyczy klasyfikacji, oznakowania i pakowania rozmaitych chemikaliów. Weźmiemy pod uwagę REACH.

Co CLP wprowadza w praktyce?

Otóż przede wszystkim zupełnie nowy system klasyfikowania, jak i również samego znakowania towarów chemicznych, który obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej. Całość została oparta na jednolitym systemie w ramach ONZ, a oficjalnie zostało wprowadzone 16 grudnia 2008 roku.

Czym jest REACH?

To rozporządzenie z kolei zastępuje wszystkie dyrektywy z ostatnich lat. Jeszcze kiedyś całą odpowiedzialność za ocenę ryzyka, jak i również oznakowanie leżała po stronie władzy. Po wprowadzeniu REACH ten obowiązek przeszedł na przemysł. Otóż pieczę nad REACH sprawuje EAC, czyli Europejska Agencja Chemikaliów, która swoją siedzibę ma w Helsinkach.

Całość REACH jest respektowana na podstawie karty charakterystyki, które zawierają dokładne informacje na temat składowania chemikaliów, ich znakowania i transportowania.

Co to oznacza dla transportu?

Na pewno fakt, że są tutaj potrzebne dodatkowe dokumenty, które wydaje doradca ADR. To właśnie on zajmuje się wydawaniem stosownych zezwoleń na transportowanie substancji niebezpiecznych. Warto zaznaczyć, że cały przewóz odbywa się poprzez konwencję międzynarodową.