W przypadku transportu materiałów szczególnie niebezpiecznych zostało nakreślonych wiele różnych przepisów, które regulują te kwestie i mają znaczący wpływ na działania podejmowane przez przewoźników. Dzisiaj omówimy sobie szczegółowo rozporządzenie CLP, które dotyczy klasyfikacji, oznakowania i pakowania rozmaitych chemikaliów. Weźmiemy pod uwagę REACH….