Każda firma transportowa posiada własną bazę eksploatacyjną, która musi spełniać wymogi prawa budowlanego, a także te, które jasno wynikają z przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Tego rodzaju wymogi stawia projekt definicji do ustawy o transporcie drogowym. Art. 4 pkt 22 tego dokumentu stanowi, że baza eksploatacyjna to „obiekt wyodrębniony poza drogą publiczną, wyposażony w odpowiednie…