Nawierzchnia z płyt drogowych w bazie firmy transportowej

Każda firma transportowa posiada własną bazę eksploatacyjną, która musi spełniać wymogi prawa budowlanego, a także te, które jasno wynikają z przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Tego rodzaju wymogi stawia projekt definicji do ustawy o transporcie drogowym. Art. 4 pkt 22 tego dokumentu stanowi, że baza eksploatacyjna to „obiekt wyodrębniony poza drogą publiczną, wyposażony w odpowiednie urządzenia i sprzęt techniczny, który umożliwia prowadzenie w sposób rzeczywisty i ciągły działalności związanej z pojazdami i odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób postronnych oraz spełniający warunki wynikające z prawa budowlanego i ochrony środowiska”.

Tak sformułowana definicja jest brzemienna w skutki, ponieważ warunkuje ona sposób działalności firm transportowych odnośnie tak ważnej kwestii, jaką jest wykonywanie tymczasowych nawierzchni z płyt drogowych na placach budowy, a także na terenach, które do tych placów prowadzą. Brak odpowiedniej infrastruktury wymaga bowiem samodzielne zbudowanie nawierzchni z płyt drogowych, która będzie spełniała wszelkie wymogi formalne i techniczne.

Wiele spośród firm transportowych w swojej bazie obok wielu innych usług posiada odpowiedni sprzęt do przewożenia, a także układania płyt drogowych. Tego rodzaju usługi to absolutny wymóg na rynku. W związku z ciągłym pojawianiem się kolejnych inwestycji budowlanych firmy, spełniając wszelkie niezbędne wymogi formalne, posiadają w katalogu swoich usług, a także w formalnie wymaganej bazie transportowej płyty drogowe spełniające normy określone polskim prawem.

Jeśli chodzi o wykonywanie nawierzchni z płyt drogowych, firmy transportowe zobowiązują się do spełniania pewnych określonych wymogów wynikających z postanowień odpowiednich ustaw. Wykonywanie tego rodzaju nawierzchni wymaga odpowiednich umiejętności, kwalifikacji, a także zaplecza technicznego. Miejsce robót musi być wyraźnie oznaczone, a ponadto konieczne jest spełnianie wszelkich wymogów bezpieczeństwa, a także technicznych, aby eksploatacja nowopowstałego, specyficznego podłoża była trwała i nie zagrażała bezpieczeństwu ani środowisku naturalnemu.

Nawierzchnie z płyt drogowych to „must have” bazy firmy transportowej. Ich wykonywanie to niebezpieczne i skomplikowane przedsięwzięcie logistyczne, dlatego niesłychanie ważne jest, aby tego rodzaju działalność spełniała wszelkie wymogi formalne określone w odpowiednich zapisach ustaw, które właściciel firmy zobowiązany jest znać i do których musi się stosować